Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/4/09 at 19:39 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ พฤษภาคม 2552) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๒

"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
วีระพันธ์ - ถ่ายภาพ

วันที่ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ เมษายน ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฎีกาประทีป, พระละออง, พระชิดชนก เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๓ เม.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท แล้วขึ้นพักผ่อนเวลา ๒๒.๐๐ น.

วันที่ ๔, ๕ เม.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ เม.ย.
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๑๘ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๓๘ คน

วันที่ ๕ เม.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๐๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๙๒ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๔๙๗ คน
รวม ๒ วัน ๙๓๕ คน
งานพิธีไหว้ครูประจำปี บ้านสายลม
วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

คณะศิษย์ลูกหลานของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทยอยเดินทางถึงบ้านสายลมกันตั้งแต่เช้าตรู่ รถเริ่มเต็มตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๐ น. จากการที่ด้านหน้ามีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่ในส่วนของเจ้าของบ้าน งานพิธีไหว้ครูปีนี้จึงจัดขึ้นเฉพาะด้านในบริเวณบ้านสายลมเท่านั้น

โต๊ะบายศรีบวงสรวงครบเครื่องตั้งวางอยู่บริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เพื่อเวลาทำพิธี ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ จะหันด้านขวาเข้าหาพระพุทธรูป ตามแบบที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เคยปฏิบัติในสมัยก่อน

คณะศิษยานุศิษย์เข้ามานั่งจับจองที่นั่งภายในบริเวณบ้านสายลม ( ส่วนที่สำหรับรอถวายสังฆทานในเวลาปกติ ) หนาแน่นเต็มพื้นที่ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเริ่มพิธี ผู้ที่มาช้าเลยต้องนั่งรอกันอยู่ด้านนอกบ้านเต็มทางเข้าออกไปถึงถนน เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ จุดธูปเทียนเริ่มทำพิธีบวงสรวง โดยเปิดเทปบวงสรวงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เสร็จแล้วท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ นำขอขมาพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ แล้วนำกราบพระโดยพร้อมเพรียงกัน

ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ จึงเดินประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อที่นั่งร่วมพิธีอยู่ภายในบริเวณบ้านสายลม จากนั้นท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ขึ้นพักผ่อน เพื่อให้คณะทำงานย้ายโต๊ะเครื่องบวงสรวงออกจากพื้นที่
เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทานตามปกติ
วันที่ ๔, ๕ และ ๖ เม.ย.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อจนกระทั่งเวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ หลังจากนั้น ดร.ปริญญา นำกล่าวคำถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ให้พร เสร็จแล้ว จึงขึ้นพักเวลา ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๗ เม.ย. เดินทางกลับวัด
ช่วงเวลาที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯเมตตาสนทนาพูดคุยกับบรรดาลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ โดยมี ดร. ปริญญา เป็นตัวแทนนั้น มีการแจ้งเตือนข่าวเรื่องมีพระปลอมหลอกว่าเป็นพระสงฆ์วัดท่าซุงกำลังลำบากบ้าง หลอกให้ทำบุญบ้างโดยโทร.เข้าหาญาติโยมที่บ้านบ้าง ที่มือถือบ้าง ขอให้โอนเงินให้ทางเอ.ที.เอ็ม. ดังนั้นทางวัดจึงขอแจ้งให้พุทธบริษัททราบว่า ไม่มีพระสงฆ์รูปใดของวัดท่าซุงมีพฤติกรรมเช่นนั้นหากมีผู้อ้างว่าเป็นพระโทร. ไปบอกบุญหรือขอความช่วยเหลือจากท่านแล้วอ้างว่าเป็นพระของวัดท่าซุง โปรดทราบว่าท่านกำลังโดนหลอกให้แจ้งความได้เลย

ส่วนเรื่องการบอกบุญพิเศษของเดือนนี้ มีเรื่องการเดินทางไปเจริญศรัทธาญาติโยมที่ประเทศเยอรมัน ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของพระสงฆ์วัดท่าซุงจำนวน ๑๑ รูป โดยขอเชิญชวนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ร่วมกัน ใส่ย่ามถวายปัจจัยให้กับพระที่จะเดินทางไปเยอรมันในครั้งนี้ สำหรับให้ใช้สอยในต่างประเทศ สามารถทำได้โดยถวายปัจจัยโดยตรงกับ ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ที่บ้านสายลมต้นเดือนพฤษภาคมนี้ หรือจะไปถวายที่วัดท่าซุงก็ได้

นอกจากนี้ ดร. ปริญญา ยังเชิญชวนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ร่วมเดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่าที่จัดขึ้นวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ที่สำนักสงฆ์ถํ้าแก้วบาดาล จ. สุราษฎร์ธานี หากลูกหลานท่านใดต้องการทราบเส้นทางสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ก็ให้มาสอบถามเพิ่มเติมได้ กับ คุณเตี้ยน โทร. (๐๘๑) ๐๗๘ - ๕๗๒๕
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒


พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ทำพิธีบรรพชา (บวชเณร) ให้แก่ นักเรียนชาย ร.ร.สุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน ๑๑๕ คน


และนักเรียนหญิงก็บวชชีพราหมณ์ ถือศีล ๘ จำนวน ๑๔๔ คน เป็นเวลา ๗ วัน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒


พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร (หลวงพี่โอ) และพระสงฆ์ อีก ๓ รูป เดินทางไปประเทศเยอรมัน โดยสายการบินการบินไทย พักที่ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก ตามคำนิมนต์ของประธานและกรรมการสมาคมวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก โดยไปสมทบกับพระสงฆ์ที่เดินทางไปก่อน
งานทำบุญสงกรานต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร
วันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒

เวลา ๐๖.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัททยอยเดินทางเข้าศาลาพระพินิจอักษร เลือกซื้ออาหารจากร้านค้าเพื่อใส่บาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเขียนชื่อใส่โลง ศพจำลอง และทำบุญติดกัณเทศน์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พุทธบริษัทนั่งรอเวลาพระขึ้นอาสนสงฆ์กันเต็มศาลาพระพินิจ ฯ

เวลา ๐๗.๔๐ น. ทายกเคาะระฆังได้เวลาพระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นอาสนสงฆ์ พระสงฆ์กราบพระนั่งเรียบร้อยแล้ว ทายกนำกราบพระ อาราธนาศีล ๕ ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ให้ศีล พุทธบริษัทรับศีล พระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบ ทายกนำญาติโยมกล่าวถวายภัตตาหาร จากนั้นญาติโยมร่วมช่วยกันประเคนอาหาร

ระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ทายกอาราธนาธรรม พระเจ้าหน้าที่เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วทายกนำอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ และพระสงฆ์ให้พร จากนั้นทายกเชิญชวนญาติโยมร่วมกันรับประทานอาหารที่พระฉันเหลือแล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปทำกิจกรรม ต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

เนื่องจาก ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ปรารถนาจะให้พุทธบริษัทญาติโยมที่มาพักรักษาศีลที่วัดท่าซุงเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวสร้างบุญกันได้อย่างเต็มที่ในปีนี้ จึงให้มีการฝึกมโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ตามปกติในเวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. ญาติโยมส่วนมากจึงได้เข้าฝึกกรรมฐานสร้างบุญกันอย่างเต็มที่โดยถ้วนหน้า


เวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๙.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัท, สามเณร - ชีพราหมณ์หญิง นักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายที่ด้านหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร


ผู้มีจิตศรัทธาที่มาก่อพระเจดีย์ทรายทุกคนต่างคนต่างตั้งใจก่อพระเจดีย์กันอย่างสวยงาม ตั้งเรียงกันตกแต่งเรียบร้อยสวยงาม หลายกลุ่มที่ก่อพระเจดีย์ทรายช่วงเวลากลางวันกว่าจะก่อเสร็จก็ร้อนน่าดูทีเดียว บางคณะก่อเจดีย์ทรายช่วงเย็นพอเสร็จก็คํ่ามืด จุดเทียนสว่างโดยรอบเจดีย์ทรายสวยงามมาก เรียกว่าทุกคนมีกำลังใจดีและเต็มจริง ๆ ที่ก่อได้สำเร็จสวยงาม ขอโมทนากับทุกท่านด้วย สาธุ สาธุ...

เวลาประมาณ ๑๙.๑๕ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ขึ้นอาสนสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจ ฯ ก่อนเวลาเพื่อสนทนาเจริญศรัทธาให้กับญาติโยมพุทธบริษัท บรรดาพุทธบริษัทลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้ามารอกันที่ศาลาพระพินิจ ฯ กันก่อนเวลา บ้างก็เข้าจุดธูปไหว้พระ หยอดตู้ทำบุญ เขียนชื่อญาติผู้ล่วงลับ ผาติกรรมผ้าสบง ผ้าไตร สำหรับบังสุกุล นั่งรอพระสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์ ทายกนำกราบพระ อาราธนาศีล ๕ ท่านพระครูปลัดอนันต์ฯ ให้ศีล เสร็จแล้วทายกกล่าวเชิญตัวแทนพุทธบริษัทจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธเจ้า บูชาพระธรรม แล้วอาราธนาธรรม

พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ๗ บท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต ญาติโยมพุทธบริษัทนั่งฟังด้วยความสงบสำรวม เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่วางผ้าภูษาโยง ญาติโยมเข้าทอดผ้าบังสุกุลกับพระสงฆ์ พระสงฆ์พิจารณาผ้า ทุกคนต่างสำรวมจิตตั้งใจฟังด้วยความสงบ จบแล้วญาติโยมจึงเข้าช่วยกันเก็บผ้าบังสุกุล เรียบร้อยแล้วทายกกล่าวนำญาติโยมอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

ระหว่างเทศกาลงานบุญสงกรานต์และสะเดาะห์เคราะห์ ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ยังคงเปิดให้พุทธบริษัทเข้ากราบสรีรศพหลวงพ่อ และทำสังฆทานได้ตามปกติ ส่วนที่วิหารอื่น ๆ ก็เปิดให้เข้านมัสการกราบพระได้ตามปกติเช่นกัน ที่มีพิเศษหน่อยก็ต้องที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม เพราะจะนำพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐม สมเด็จองค์ปัจจุบัน และพระธาตุของพระเดชพระคุณหลวงพ่อออกมาให้พุทธบริษัทได้สรงน้ำขอพรกันปีละหน
งานทำบุญวันสงกรานต์และทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
วัน ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วันที่ ๑๕ เม.ย. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมใส่บาตรด้วยข้าวและอาหารคาวหวาน จัดเข้าวงฉันที่อาสนสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๐๗.๑๕ น.ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ขึ้นกราบพระ เริ่มนั่งรับสังฆทานจากพุทธบริษัท ญาติโยมที่มาร่วมสะเดาะเคราะห์เริ่มไปผาติกรรมผ้าขาว เตรียมดอกไม้ธูปเทียนสำหรับใช้สะเดาะเคราะห์มาจับจองที่นั่งกันแต่เช้า


เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ขึ้นอาสนสงฆ์ ดร. ปริญญา ทำหน้าที่ทายกกล่าวนำญาติโยมกราบพระอาราธนาศีล จบแล้ว พระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบ ดร. ปริญญา นำญาติโยมถวายภัตตาหารจากนั้นญาติโยมเข้าประเคน ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เจ้าหน้าที่โสตทัศน์เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานจากนั้น ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

ญาติโยมทยอยกันถวายสังฆทาน มี พระสงฆ์ ๓ รูป คือ พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต และ พระชิดชนก รับสังฆทาน ส่วนจุดทำบุญโดยรอบบริเวณอาคารศาลา ๑๒ ไร่ มีทั้งหยอดตู้ทำบุญต่าง ๆ กับหน่วยบุญของคุณลุงยกทรง บูชาพระพุทธไสยาสน์เคลือบดินเผาใส่เพื่อบรรจุใต้ฐานพระพุทธไสยาสน์ ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมทำบุญบวชเณร-ชีพราหมณ์รักษากรรมบถ ๑๐


เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวงหน้าพระประธานที่ศาลา ๑๒ ไร่ พุทธบริษัทร่วมพิธีบวงสรวงด้วยความสำรวมและตั้งใจขอพร


เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดย ใช้ผ้าขาว รอบที่ ๑ เริ่มด้วย เจ้าหน้าที่โสตทัศน์ คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวิดิทัศน์ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ เรื่องอานิสงส์ของการบวชเณร เรื่องอานิสงส์การฟังพระสวดอภิธรรม จบแล้วทายกกล่าวนำอาราธนาศีล สมาทานพระกรรมฐาน และให้ญาติโยมพุทธบริษัทนั่งภาวนา พุทโธ เป็นเวลา ๑๐ นาที


จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบ แล้วให้ญาติโยมคลุมผ้าขาว และให้นึกในใจระหว่างพระสงฆ์บังสุกุลตายว่า ขอให้เรื่องไม่ดี เคราะห์กรรม ความเลวร้ายทั้งหลาย จงสลายตายไปพร้อมกับคำบังสุกุลตาย และเมื่อพระสงฆ์บังสุกุลเป็นก็ให้คิดว่า ขอให้อานิสงส์ของข้าพเจ้าที่ได้ใส่บาตร ทำบุญบวชเณร รักษาศีล เจริญภาวนาและทำบุญต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติ ขอจงมาบังเกิดผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เสร็จแล้วทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ ให้พร แล้วจึงกราบพระ ญาติโยมทยอยกันนำเงินบูชาครูใส่ขันหน้าพระประธาน และบางคนก็ถวายสังฆทานเพิ่ม เสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑

พิธีวันนี้คนมากันมากไม่เงียบเหงา นั่งกันเต็มศาลา ๑๒ ไร่ แม้จะไม่ได้นั่งกันจนล้นทางเดินเหมือนปีก่อน ๆ ยิ่งทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก ๒ วัน ญาติโยมเลยไม่รีบร้อนในการเดินทางกลับกันเท่าใด หลายคนเลยอยู่ร่วมพิธีสะเดาะห์เคราะห์รอบบ่ายกันต่อ

เมื่อเสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์แล้ว เดินออกไปทางประตูศาลา ๑๒ ไร่ มีพระสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้ หลายคนที่ยังไม่เดินทางกลับหรือเพิ่งเข้ามาถึงก็เข้าถวายสังฆทานและทำบุญกันต่อ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป มี พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต พระพิษณุ และ พระชิดชนก รับสังฆทาน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มทำ พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนรอบที่ ๑) เสร็จพิธีแล้ว ทายกประกาศให้ญาติโยมที่ต้องการถวายสังฆทานกับท่านเจ้าอาวาสให้รีบเข้ามาถวาย เพราะท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ จะเข้าพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปอเมริกาในวันรุ่งขึ้น

ปีนี้จึงมีเฉพาะการสรงนํ้าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และสามเณรที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ โดย ทางวัดเตรียมนํ้าสำหรับสรงลอยดอกไม้เครื่องหอมใส่ขันไว้ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๗.๐๐ น. สามเณร ๑๑๕ รูป ลาสิกขา ที่ศาลา ๑๒ ไร่


สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์และสรงนํ้าพระสงฆ์ - สามเณร ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามเป็นฝีมือของ อาจารย์บุญเรือน และคณะ ที่ช่วยกันทำได้อย่างปราณีต งดงามเช่นเคย นอกจากนี้ยังมีคณะพระสงฆ์ฝ่ายทำงานจัดสถานที่ ติดตั้งเครื่องเสียง ฆราวาสฝ่ายเตรียมการต่าง ๆ อีกหลายคณะ เช่น เรื่องดอกไม้บูชาครูและผ้าขาว ขออนุโมทนากับทุกคณะทุกท่านเป็นอย่างสูง
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสบสันต์ พร้อมด้วยฆราวาสครูฝึก อีก ๔ ท่าน คือ คุณพรนุช คุณบุษบาพร (ป้าจำปี ) คุณคณิตพร คุณประไพ และ คุณปรีชา (เจ้าหน้าที่โสตทัศน์) เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองลอสแองเจลิส เพื่อโปรดลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและฝึกมโนมยิทธิ
แจ้งข่าว

วันที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๓๐, ๓๑ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน มีนาคม มีรายการดังนี้
ค่าอาหาร ๑๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก ที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง

๔. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโน-มยิทธิที่บ้านสายลม เดือนเมษายน รวมมูลค่า ๑,๘๙๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. รายนามผู้ร่วมทำบุญเครื่องเสียง ถวายธัมมวิโมกข์ เพื่อใช้ในงานของสำนักงานธัมมวิโมกข์ และงานของวัดท่าซุง มีรายนามดังต่อไปนี้
คุณพันธ์ทิพย์ ลี้เจริญ ๒,๐๐๐ บาท
คุณสุดาลักษณ์ ตั้งนิมิตรมงคล ๕๐๐ บาท
คุณวุฒิชัย ตั้งนิมิตรมงคล ๒๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย, คุณธิดารัตน์, คุณยศวีร์ เหล่าวัฒนาวงศ์
คุณประคอง คลังแก้ว
คุณจำเริญ วงศ์ปิยะนันทกุล
คุณกมลาลักษณ์ ตั้งนิมิตรมงคล
คุณกัลย์ธีรา ณฐศรณ
คุณศุภการุณย์ วงศปิยะนันทกุล
คุณตาณกร จันทรังษี
คุณจิรภัทร จิตรภาษย์
คุณลัดดา จันทรังษี
คุณสิริพร บุษยกนิษฐ์
พ.อ.ประวิช, คุณสมหญิง ณ นครพนม และครอบครัว
คุณฐิติกรณ์, คุณปพิชญา จันทรังษ์

รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วมทำบุญ ในงานสะเดาะเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๒ มีรายนามดังนี้
๑. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดพุ่มดอกมะลิ และพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ รวมเป็นเงิน ๒,๔๘๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. ช่างโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณป้าน้อยซาอุ และคณะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๔. คณะคุณสมาน สมุทรปราการ เลี้ยง ราดหน้าแก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. บ. สปีดเพรส และคณะรวมใจ เลี้ยงอาหารหลายรายการ และน้ำปั่น แก่ผู้มาในงาน ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คุณอ๊อด และคณะ เลี้ยงกล้วยทอด แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. คณะคุณเม่ย เลี้ยงข้าวเหนียว ไก่ทอดแก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. คณะชาวจังหวัดสุรินทร์ เลี้ยงน้ำดื่ม แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๙. ครอบครัวศรีบุญรัตน์ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๐. แม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม แก่ผู้มาใน งานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๑. ลุงเต่า และคณะ ช่วยเลี้ยงโอเลี้ยง และชาเย็น แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๒. โรงครัววัด เลี้ยงอาหารหลายอย่าง แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงร้านอาหารได้ย้ายจากศาลา ๑๒ ไร่ มาที่ศาลา ๔ ไร่แล้ว สะดวกกว่าที่เดิมเยอะ

๑๓. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๑๖ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๔. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี ถวายนํ้าแข็ง ๓๐๐ ถุง เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๕. ร้านเบเกอรี่ วัดท่าซุง ขายขนม รายได้ ถวายเข้าวัด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๖. คณะศาลาเก่า ขายอาหาร รายได้ถวายเข้าวัด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ด้วยอานิสงส์แห่งความดีนี้ของทุกท่านในครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้มีพร้อมทั้งความสุขและความเจริญ ขอให้ได้สมตามคำอธิษฐานดังความปรารถนาทุกประการ หากปรารถนาพระนิพพาน ขอให้ได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ.

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top