Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Search
 
วันนี้ไปวัดมา ลูกหลานหลวงพ่อมาเยอะมาก
โมทนาครับ

- เพื่อมหาชน
29/1/12 at 22:15
by: เพื่อมหาชน
ผมจะขออนุญาตพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานครับ
อนุโมทนาบุญในกุศลจิตครับ

- เพื่อมหาชน
22/1/12 at 23:57
by: เพื่อมหาชน
กระผมขอวิธีที่จะเอาชนะความโกรธครับ
หลวงพ่อสอนลูกหลานเสมอ ว่าความโกรธ คือ พยาบาท เป็นนิวรณตัวหนึ่ง ที่จะทำปัญญาให้ถอยหลัง

หลวงพ่อบอกว ...
18/1/12 at 15:35
by: เพื่อมหาชน
กระผมขอวิธีที่จะเอาชนะความโกรธครับ
ผมขออนุญาติยกข้อความคำสอนของหลวงพ่อ มาจากหนังสือพ่อรักลูก ๒ หน้าที่ ๙๔ มาช่วยเสริมอีกแรงครับ

[b] ...
17/1/12 at 09:45
by: เพื่อมหาชน
ภาพ...พิธีพุทธาภิเษกและหล่อพระพุทธบาท
ปราสาททองสวยงามจริง ๆ
9/5/11 at 13:13
by: เพื่อมหาชน
 
Go To Top