ทำบุญโอนบัญชีวัดท่าซุง Online ผ่านธนาคาร (Update 12 ก.ย. 64)
kittinaja - 6/6/08 at 23:23

(Update 12 กันยายน 2564)

วิธีการโอนทำบุญ ONLINE ทางธนาคาร...ขอแจ้งเรื่องการทำบุญภายในวัดท่าซุงนี้ ที่ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้แล้ว เพื่อให้บรรดาท่านสมาชิก (จะประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 ของเดือน) ได้ทำบุญแบบ online ในนามบัญชีของวัดท่าซุงโดยตรง

(รับโอนทำบุญเฉพาะวัดท่าซุง หากจะทำบุญวัดอื่นหรือต้องการ "ใบอนุโมทนาบัตร" ขอให้ถวายกับพระเจ้าหน้าที่โดยตรง) ซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินงาน

แต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากเกิดโรคระบาด Covid-19 ถึงแม้วัดยังปิดอยู่ก็ตาม แต่สามารถทำบุญได้ดังนี้ คือ...


1. ทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี วัดท่าซุง วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
✅ ค่าทำบายศรี
✅ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง
✅ ค่าน้ำ - ค่าไฟ

2. ซ่อมกุฏิพระ ด้านหน้าสวนไผ่
3. พระประธานหน้าตัก 10 ศอก ศาลา 4 ไร่
4. รูปเหมือนหลวงปู่ปาน, หลวงพ่อ, ท่านเจ้าคุณ ศาลา 4 ไร่
5. สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 5 ศอก (พระชำระหนี้สงฆ์ปิดทอง) ศาลา 4 ไร่
6. บูรณะศาลา 4 ไร่ (หลังคาเสร็จแล้ว)
7. ปิดทองพระพุทธรูป 14 องค์ (วิหารพระองค์ที่ 10-11)
8. บูรณะวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์
9. รูปเหมือนท่านปู่ - ท่านย่า
10. บูรณะพระจุฬามณี

11. บูรณะปิดทองพระอุโบสถ วัดท่าซุง (โครงการอีก 3 ปี)
12. บูรณะหลังคาวิหารแก้ว 100 เมตร (เหลือยอดที่ 3)
13. บูรณะศาลา 25 ไร่ (เหลือแถวที่ 3)
14. พระพุทธรูป, วิหารทาน, สังฆทาน, ธรรมทาน


.....หมายเหตุ : ท่านที่โอนเงินจากการใส่บาตร "วิระทะโย" ทางวัดจะได้นำเงินส่วนนี้ไปเป็น "ค่าน้ำ-ค่าไฟ" และ "ค่าภัตตาหาร" ถวายแด่พระสงฆ์ นับเป็น "สังฆทาน" อีกด้วย ฉะนั้น ผู้ที่ใส่บาตร "วิระทะโย" เป็นประจำ สามารถส่งเงินออนไลน์ได้เป็นประจำทุกเดือน.

.....สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการจะร่วมทำบุญกับทางวัดท่าซุง เพราะในขณะนี้ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาส ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีการปฏิสังขรณ์ภายในวัดอีกหลายแห่ง ฉะนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญตามรายการดังกล่าว สามารถโอนเงิน ONLINE ผ่านทาง..

ร่วมทำบุญ Online วัดท่าซุง

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
ชื่อบัญชี...วัดท่าซุง (เงินทำบุญผ่านเว็บไซท์)
เลขที่ 619 - 0 - 18966 - 0

*** เมื่อโอนเงินที่ทำบุญเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อความที่ว่างอยู่ให้ครบทุกช่อง (จะมีเครื่องหมาย * ดอกจันทร์) ลงใน "แบบฟอร์ม" ข้างล่างนี้ (กรุณากรอกทุกช่อง ระบบจะทำงานได้ถูกต้อง) สำหรับช่องที่จะต้องกรอก คือ...

1. * ชื่อ-นามสกุล (ผู้บริจาค / ผู้โอนเงิน)
2. * วันที่โอนเข้าบัญชี (วัน – เดือน – ปี)
3. * จำนวนเงินที่โอน
4. * โปรดระบุว่าทำบุญอะไรบ้าง
5. * ที่อยู่ของท่าน
6. * อีเมล์ของท่าน
7. * รหัสความปลอดภัย


.......ถ้ากรอกไม่ครบช่อง ระบบจะไม่ทำงาน เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ส่งข้อความ/Send Message เป็นอันเสร็จทุกขั้นตอน

หลังจากนั้น "ผู้จัดทำเว็บ" จะประกาศรายชื่อ "ผู้ทำบุญ" เป็นประจำทุกวันที่ 15 และวันที่ 31 ของเดือน (จะไม่ตอบกลับทางอีเมล์) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาอีกครั้งด้วย


ถ้าไม่เห็นแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาเปิดหน้าต่างใหม่ คลิกที่นี่
(โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่จะกดปุ่ม ส่งข้อความ)

หมายเหตุ : ผู้ที่อยู่ต่างประเทศสามารถโอนเงินทางธนาคาร โดยผ่านโค๊ตระหว่างประเทศ ดังนี้

Swift code, KRTHTHBK
Bank code, 007895

Name, Address.
Krung Thai Bank Public Company Limited
Uthai Thani Branch
498 – 500 sriuthai road
T.uthaimai A.muang
Uthai Thani 61000


บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
อาคารสาขาอุทัยธานี
498 - 500 ถ.ศรีอุทัย
ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

Tel 0-5651-1027 , 0-5651-1330
FAX 0-5651-2400
<< กลับสู่ด้านบน

webmaster - 25/1/09 at 09:29


webmaster - 17/2/09 at 05:27


webmaster - 7/3/09 at 04:45


webmaster - 23/3/09 at 16:00


webmaster - 20/7/09 at 10:45


webmaster - 11/1/17 at 19:02

.


webmaster - 4/7/18 at 09:49

.