Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 14/4/14 at 00:36 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานทำบุญสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์ และชมวัดท่าซุง สถานที่ต่างๆ


คลิปวีดีโอ...งานทำบุญสงกรานต์ และพิธีสะเดาะเคราะห์ 2557
ทำบุญวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2557
พิธีสะเดาะเคราะห์ ในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2557
สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
ก่อก่อกองทรายหน้าปราสาททองคำ
เทียวไหว้พระวัดท่าซุง


ทำบุญ วันสงกรานต์


วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พิธีบวงสรวงงานสะเดาะเคราะห์ วันสงกรานต์ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/4/14 at 00:38 [ QUOTE ]สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร

สวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/4/14 at 23:28 [ QUOTE ]เทียว...วัดท่าซุง ชมวิหารองค์ปฐม และวิหารแก้ว 100 เมตร


วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top