Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
 
  Subject: Views:
Folder รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 16-30 เมษายน 2557 1 6071
30/4/14 at 08:05
by webmaster
 Go to last post
Folder ภาพข่าว...พระภิกษุและญาติโยมช่วยกันเก็บของ และทำความสะอาด ตึกเก็บของ สวนป่าไผ่ 0 4140
29/4/14 at 17:48
by webmaster
 Go to last post
Folder รายชื่อเจ้าภาพทำบุญ Online บัญชีวัดท่าซุง ตั้งแต่ วันที่ 1- 15 เมษายน 2557 2 4678
15/4/14 at 00:15
by webmaster
 Go to last post
Folder ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานทำบุญสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์ และชมวัดท่าซุง สถานที่ต่างๆ 2 6936
14/4/14 at 23:28
by webmaster
 Go to last post
Folder ภาพ/คลิปวิดีโอ..วันบวชและกิจกรรมของสามเณรและชีพราหมณ์จนถึงลาสิกขาบท วันที่ 7-14 เม.ย. 2557 5 6334
14/4/14 at 22:39
by webmaster
 Go to last post
Folder กำหนดการ/ภาพ..งานหล่อช่อฟ้าพญานาคและก่อกองทราย วันที่ 12 - 14 เม.ย 57 3 6868
13/4/14 at 16:56
by webmaster
 Go to last post
Folder กำหนดการ/เตรียมการ...บรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง 5-7 เม.ย 2557 4 7482
9/4/14 at 16:57
by webmaster
 Go to last post
Folder ภาพ...ถวายรถกระบะเพื่อใช้ในกิจการวัดท่าซุง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 0 4218
8/4/14 at 14:37
by webmaster
 Go to last post
Folder แจ้งข่าว..กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน "เมษายน" ปี 2557 0 6729
26/3/14 at 14:10
by webmaster
 Go to last post
 
Show topics from and sort them by     
Red Folder An open topic with new posts (  Hot Red Folder more than 20 replies )
*
Folder An open topic (  Hot Folder more than 20 replies )
*
Closed Topic A closed topic
Go To Top