Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/4/14 at 17:48 [ QUOTE ]

ภาพข่าว...พระภิกษุและญาติโยมช่วยกันเก็บของ และทำความสะอาด ตึกเก็บของ สวนป่าไผ่


ภาพ...พระภิกษุและญาติโยมช่วยกันเก็บของ และทำความสะอาด ตึกเก็บของ
หลวงพ่อเก็บของและทำความสะอาด ตึกเก็บของ ชั้น 3ภาพ...ช่วยกันเก็บของ และทำความสะอาด ตึกเก็บของชั้น 2

มีน้ำดื่มมาบริการขณะทำงาน


ทางขึ้นจากชั้นล่าง


ทำความสะอาด หลังคา◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top