Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/6/08 at 17:33 [ QUOTE ]

ตึกรับแขก และแบบฟอร์มแจ้ง "การทำบุญ Online" กับวัดท่าซุง


เป็นสถานที่ที่จำหน่ายหนังสือ, ซีดี - วีซีดีคำสอนหลวงพ่อฯ, วัตถุมงคล, ยาสมุนไพรต่างๆ

เปิดทำการเวลา 09.00 - 10.30 น. และ 12.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ (056) 502 - 506






แต่เดิมหลวงพ่อท่านรับแขกที่ ศาลานวราช ต่อมาท่านได้สร้างตึกใหม่อยู่ริมน้ำ ปัจจุบันนี้เรียกว่า "ตึกรับแขก" เป็นตึก 4 ชั้นกว้างใหญ่
- ชั้นล่างเป็นที่เก็บวัสถุก่อสร้างต่างๆ
- ชั้นที่ 2 เป็นที่จำหน่ายวัตถุมงคล, เทป ซีดี วีซีดี คำสอน, หนังสือธรรมะต่างๆ, และยาสมุนไพร
- ชั้นที่ 3 เป็นที่เก็บเครื่องสังฆทาน เช่น ผ้าไตรจีวร เป็นต้น และเป็นที่ทำงานของพระเจ้าหน้าที่ เช่น บรรจุวัตถุสิ่งของพัศดุภัณฑ์ ตามที่มีผู้สั่งซื้อทางไปรษณีย์
- ชั้นที่ 4 เป็นที่พักของพระเจ้าหน้าที่


ฉะนั้น ในสมัยที่หลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อท่านใช้รับแขกที่มากราบนมัสการในช่วงวันปกติ (ชั้น 2) และยังเป็นสถานที่ที่ท่านให้ "ปัจฉิมโอวาท" ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้ว จึงได้สร้าง "รูปเหมือนหลวงพ่อ" นั่งบนโซฟาไว้ด้วย เพื่อให้เหมือนกับในสมัยที่ท่านที่ยังทรงชีวิตอยู่


วิธีการสั่งซื้อหนังสือ, ซีดี, วัตถุมงคล ทางไปรษณีย์

ปัจจุบันตึกรับแขกเป็นสถานที่จำหน่ายหนังสือ. ซีดี - วีซีดีคำสอนหลวงพ่อฯ, วัตถุมงคล, และยาสมุนไพรแผนโบราณต่างๆ ที่หลวงพ่อท่านบอกและที่ท่านหมอชีวกฯ ท่านบอกการทำยาไว้ จึงขอแจ้งรายการต่างๆ ไว้ดังนี้

1. ต้องการ "หนังสือธรรมะ" โปรด "คลิก" ที่นี่

2. ต้องการ "ซีดี - วีซีดีธรรมะ" โปรด "คลิก" ที่นี่

3. ต้องการ "วัตถุมงคล" โปรด "คลิก" ที่นี่

4. ต้องการ "รายการยาสมุนไพร" โปรด "คลิก" อ่านรายละเอียดที่นี่

รายการยาสมุนไพรต่างๆ



ท่านสามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โปรดระบุรายการสิ่งของให้ชัดเจน ในนาม...

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000

(หมายเหตุ : ผู้ที่สั่งซื้อหนังสือ, ซีดี-วีซีดี, วัตถุมงคล, ยาสมุนไพร กรุณาสั่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับการโอนบัญชีทางธนาคาร)



สมัครเป็นสมาชิกหนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

1. ทางไปรษณีย์โดยเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ที่จะให้ส่งนิตยสาร พร้อมซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปท.อุทัยธานี ในนาม

พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต
สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง
อ.เมือง
จ.อุทัยธานี
61000


หนังสือออกเดือนละ 1 เล่ม อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (12 เล่ม) 300 บาท ครึ่งปี (6 เล่ม) 150 บาท เฉพาะในประเทศไทย ต่างประเทศให้ติดต่อสำนักงานทีโทรศัพท์ (056) 502-507

2. สมัครด้วยตนเองที่ "บ้านสายลม" ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถ.พหลโยธิน กทม. และมีจำหน่ายในราคาฉบับละ 20 บาท






(ภาพติดที่ฝาผนัง ภาพแรกคณะศิษย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่ศาลา ๑๒ ไร่ ในงานธุดงค์ และภาพต่อมาหลวงพ่อทำพิธีบวงสรวง)
เกร็ดความรู้.."ทองคำใต้ดินที่วัดท่าซุง"

โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน


ที่วัดท่าซุงนี้ทองคำส่วนย่อยเขามีอยู่ ที่รวมน้ำหนักแล้วประมาณตัน ๒ ตัน เขามีอยู่ เพราะเป็นของมีเจ้าของ แต่ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เขาก็เลื่อนมาอยู่ใต้ตึกหมดแล้ว หลบเข้ามาส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนเหลืออีกมาก เป็นของมีเจ้าของก็บริเวณตึกรับแขกใหม่ ลานนั้นทั้งลานเต็มไปด้วยทองคำและก็ปรากฏว่าเป็นทองคำหลายเจ้าของ

ถามท่านว่าใครเป็นเจ้าของ ท่านบอกว่า จุดนี้ แถบนี้มีทองคำมาก มีเงินเป็นส่วนน้อยทองแท่ง ทองรูปพรรณ มีเพชรพลอยบ้าง ท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนของขุนแผน และส่วนกึ่งมาตรงกลางนี้ ตรงนี้มากอยู่เป็นของพระยากาญจนบุรี และเรื่อยๆ เข้ามาอีก ตอนนี้เป็นของลาวทอง กับวันทองท่านว่ามาอย่างนี้ ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องราวของนิทาน...



วิธีการทำบุญ ONLINE ทางธนาคาร

ขอแจ้งเรื่องการทำบุญภายในวัดท่าซุงนี้ ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้แล้ว เพื่อให้บรรดาท่านสมาชิก (จะตอบกลับตามอีเมล์ที่แจ้งไว้) ได้ทำบุญแบบ online ในบัญชีของ "เจ้าอาวาส" โดยตรง ซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินงานมีอยู่ดังนี้ คือ....


1. สร้างศาลาหลวงพ่อ 5 พระองค์



2. สร้างตึกพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
พ.ต.อ.(พิเศษ) อรรณพ กอวัฒนา เล่าเรื่องโครงการต่อไปในอนาคต page 1-5 คลิกที่นี่


3. สร้างตึกกองทุน (ในสวนไผ่)
ไว้เก็บของเครื่องใช้ที่สำคัญภายในวัด เพื่อหนีเวลามีน้ำท่วมใหญ่ และเป็นที่พักของคณะแม่ครัวกองทุนอีกด้วย


4. ขยายพื้นที่ป่าธุดงค์ (ซื้อเพิ่มอีก 100 ไร่) ตอนนี้เป็นพื้นที่นาว่างเปล่า บางแห่งก็เป็นหลุมเป็นบ่อ จะต้องใช้รถแทรคเตอร์ปรับพื้นที่ จะต้องใช้งบหลายล้านบาท เพื่อปรับปรุงเป็นผืนป่าสมบูรณ์ ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ จุดนี้สำคัญมาก เพื่อปฏิบัติธุดงค์ สร้างคนให้เป็นพระอริยเจ้า ขอเชิญทำบุญได้เต็มที่เลย



5. กำลังซ่อม "ศาลาจตุรมุข" หน้าโบสถ์

6. เดือนพฤศจิกายนนี้ เริ่มซ่อมซุ้มประตูทางเข้า "วิหารแก้วร้อยเมตร"


ส่วนสถานที่อื่นๆ เจ้าอาวาสยังไม่มีโครงการจะซ่อม ถ้าหากจะทำบุญควรจะทำแค่ 6 รายการนี้ก่อน และประการสำคัญ ที่ท่านมีคำสั่งให้แจ้งข่าวในเว็บนี้ด้วยว่า ท่านกำลังก่อสร้าง พระนอน 50 เมตร ที่วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร ยังขาดงบก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก เพราะเหล็กขึ้นราคาอีกเท่าตัว
ส่วนวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ก็แพงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันทำบุญในจุดนี้ก่อนด้วย ด้วยการตั้งงบกองทุนละ 5,000 บาท เพื่อร่วมกันทอดผ้าป่าในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 (ภาพถ่าย ณ เดือนพฤศจิกายน 2551)



พระเศียรองค์ต้นแบบที่ใช้ทำแม่พิมพ์ สำหรับนำไปประกอบ
เพื่อเทคอนกรีตหล่อองค์จริง ณ วัดสุขุมาราม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร



ผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการจะร่วมทำบุญกับทางวัดท่าซุง เพราะในขณะนี้ ท่านพระครูปลัดอนันต์ ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และมีการปฏิสังขรณ์ภายในวัดอีกหลายแห่ง ส่วนภายนอกวัดท่านก็ได้ไปสร้าง "พระนอนใหญ่ 50 เมตร" ที่พิจิตรอีกด้วย ฉะนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญตามรายการดังกล่าว สามารถโอนเงิน ONLINE ผ่านทาง..

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี
ชื่อบัญชี...วัดท่าซุง
เลขที่ 619 - 0 - 18966 - 0

เมื่อโอนเงินที่ทำบุญเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อความระบุว่าทำบุญอะไรบ้าง และจำนวนเงินที่ทำบุญลงใน "แบบฟอร์ม" ข้างล่างนี้ส่งกลับมาทางวัด หลังจากนั้น "ผู้จัดทำเว็บ" จะประกาศรายชื่อ "ผู้ทำบุญ" เป็นประจำเดือน เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาอีกครั้งด้วย หากมีข้อขัดข้องหรือจะสอบถามประการใด กรุณาแจ้งได้ที่ webmaster@watthasung.com.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/7/08 at 16:03 [ QUOTE ]

แบบฟอร์มร่วมทำบุญกับวัดท่าซุง





หมายเหตุ : ผู้ที่อยู่ต่างประเทศสามารถโอนเงินทางธนาคาร โดยผ่านโค๊ตระหว่างประเทศ ดังนี้

Swift code, KRTHTHBK

Bank code, 007895

Name, Address.

Krung Thai Bank Public Company Limited

Uthai Thani Branch

498 – 500 sriuthai road

T.uthaimai A.muang

Uthai Thani 61000



บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

อาคารสาขาอุทัยธานี

498 - 500 ถ.ศรีอุทัย

ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

Tel 0-5651-1027 , 0-5651-1330
FAX 0-5651-2400




(UPdate 25/01/09)


เนื่องจากต้นปีใหม่ 2552 นี้ ภายในวัดท่าซุงได้มีการซ่อมแซมหลายแห่ง บางท่านอาจจะไม่ทราบ หรือทราบเป็นบางแห่งก็ได้ ถึงแม้จะไปถึงวัดแล้ว แต่อาจจะไม่ได้เข้าไปทุกแห่งก็เป็นได้ ท่านอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ไปด้วย เพราะไม่ใช่จะทำกันบ่อยๆ นานนับเป็นสิบปีทีเดียวกว่าจะซ่อมกันใหม่

ฉะนั้น การมีเว็บไซด์วัดท่าซุง ผู้รับชมได้ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะสามารถเจาะลึกในรายละเอียดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปภาพต่อไปนี้ เป็นการถ่ายใหม่ในเดือนมกราคม 2552 นี้เอง ผู้ที่ออนไลน์ทำบุญกันเป็นประจำ ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานตามที่เห็นภาพตัวอย่างนี้


ขอเริ่มภาพแรกกันเลย นี่เป็นซุ้มประตูทางเข้าลานจอดรถ 25 ไร่ จะเห็นด้านซ้ายมือ มีการกั้นเป็นห้องยังไม่ได้ทาสี สำหรับเป็นห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เวลามีงานในบริเวณนี้มีคนเยอะมาก สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องยวดยานพาหนะ และให้ความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ขอย้อนจากการซ่อมแซม ตามรายการที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ว่าได้ซ่อมซุ้มประตูทางเข้าวิหาร 100 เมตร ในตอนนี้เสร็จหมดแล้ว และมีการย้ายไปซ่อมซุ้มประตูอื่นๆ ต่อไปอีก นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นๆ ภายในวัดอีกหลายรายการ ขอให้ท่านตั้งใจร่วมบูรณะไปด้วย ดังนี้



ซุ้มประตูทางเข้าวิหารร้อยเมตรนี้ (ซุ้มที่ 2) เมื่อเดือนพฤศจิกายนได้เริ่มทำการซ่อม ในตอนนี้ได้ซ่อมเสร็จแล้ว



ส่วนซุ้มประตูที่ 1 เดิมไม่ได้ถ่ายภาพแจ้งให้สมาชิกทราบ แต่ช่างภาพของเราได้จับภาพไว้ก่อนที่จะซ่อมเสร็จ อีกภาพหนึ่งได้รื้อนั้งร้านออกไปหมด หลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านที่โอนเงินไปทำบุญกันแล้ว อนุโมทนาย้อนหลังได้นะครับ



นี่เป็นภาพการซ่อมซุ้มประตูที่ 3 เป็นการทาสีและปิดทองพระพุทธรูปใหม่ทั้งหมด



ภาพนี้เป็นภาพอีกด้านหนึ่ง คือซุ้มประตูทางเข้าวิหารร้อยเมตรอีกเช่นกัน พร้อมทั้งมีการซ่อมที่ "มุขด้านหน้าทั้งสามมุข" ของวิหารร้อยเมตรอีกด้วย


สำหรับภาพนี้เป็นภาพซุ้มประตูด้านหน้าถนนใหญ่ ทางเข้าวิหารร้อยเมตร ช่างกำลังทำบันไดขึ้นไปทาสี เพื่อปิดทองที่องค์พระทั้งสองด้านเลยนะครับ ได้บุญใหญ่มากเลยครับ


ใครที่ไปวัดท่าซุงช่วงงานธุดงค์ ยังไม่เห็นภาพไม้นั่งร้านแบบนี้ เพราะช่างสีเพิ่งจะทำนั่งร้านขึ้นไปไม่กี่วันนี้เอง ช่างภาพคือ คุณเม้ง พยายามหามุมสูงๆ ถ่ายส่งมาให้เห็นกันชัดๆ บุญมหาศาลอีกเช่นกัน สำหรับผู้ที่ทำบุญเกี่ยวกับถังน้ำประปานะครับ เนื่องจากน้ำประปาจุดนี้ จะต้องจ่ายออกไปทั่วบริเวณศาลา 25 ไร่, ตึกขาว, และวิหารสมเด็จองค์ปฐม ตลอดไปถึงพระยืน 30 ศอก เห็นไหมว่าบุญกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหน ?


ภาพสุดท้ายในช่วงต้นปี 2552 นี้ ขอรายงานต่อไปอีกว่า ทางวัดกำลังให้ช่างขึ้นไปซ่อมแซมหลังคาด้านบนศาลา 12 ไร่ หลังจากใช้งานมานาน ตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ยังมีชีวิตอยู่ ช่างภาพของเราอุตส่าห์เสี่ยงปีนขึ้นไปถ่ายภาพมาให้ชมกัน


หวังว่าทุกท่านที่ทำบุญ Online กัน คงจะมีส่วนร่วมบุญดังกล่าวแล้ว หากมีความคืบหน้าในการซ่อมแซม หรืออาคารหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้าง มีความก้าวหน้าไปแค่ไหน คณะทีมงานจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน อันเป็น "วิหารทาน" ครั้งนี้ ตามที่หลวงพ่อบอกแล้วว่า ถวายสังฆทานร้อยครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับถวายวิหารทานครั้งหนึ่ง โดยพร้อมเพรียงกันทุกท่านนะครับ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top