Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/7/08 at 18:00 [ QUOTE ]

หลักการปฏิบัติธุดงค์ ประวัติ "พระมหากัสสปเถระ" โดยพิสดาร


หลักการปฏิบัติธุดงค์


คำปรารภจาก "เว็บวัดท่าซุง"


...หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ ได้จัดพิมพ์ตามความประสงค์ของท่าน พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุงมานานหลายปีแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน ที่ท่านได้เคยสั่งสอนไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ โดยมี หลวงพี่ชัยวัฒน์ อชิโต เป็นผู้รวบรวมไว้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เพื่อความสะดวกในการอ่าน

อนึ่ง หลังจากหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์เผยแพร่ออกไปแล้ว ปรากฏว่าเป็นที่สนใจของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เพราะเห็นว่ามีประโยชน์พอที่จะปฏิบัติได้แบบง่ายๆ คือไม่หนักเกินไป เนื่องจากคำว่า "ธุดงค์" ส่วนใหญ่นึกว่าจะต้องแบกกลดเข้าป่าเสมอไป แต่พอได้ศึกษาจากหลวงพ่อฯ ปรากฏว่าท่านสอนได้ง่ายๆ คือจะเป็นพระหรือฆราวาสสามารถปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้ ขอให้มีความเข้าใจก็พอแล้ว

ฉะนั้น หลังจาก "เว็บวัดท่าซุง" ได้จัดทำออกมาแล้ว พอดีใกล้จะถึงงานปฏิบัติธรรมธุดงค์ระหว่าง วันที่ 6 - 15 ธ.ค. 2551 ถึงแม้จะมีเจ้าภาพขออนุญาตทางวัดจัดพิมพ์แจกในงานธุดงค์นี้แล้ว คือ คุณกมลรัตน์ เชษฐเจริญรัตน์ แต่ก็อยากจะได้นำเรื่องนี้มาให้อ่านกันในที่นี้ ครั้นเมื่อได้เข้าไปค้นใน Google ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้มีเว็บไซด์ต่างๆ นำไปเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นที่น่าปลื้มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในเมื่อ "เว็บวัดท่าซุง" เป็นต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพี่ชัยวัฒน์ อชิโต ท่านบอกว่าจะนำเรื่องนี้ลงกันแบบต่อเนื่อง และจะมีเนื้อเรื่องที่ละเอียดและมากกว่าในหนังสือ จึงขอให้ท่านผู้ชมติดตามกันไปเรื่อยๆ ก็แล้วกัน หากมีข้อคิดหรือจะเสนอแนะ ก็ขอให้ติดต่อทีมงานได้เลยนะครับ

คณะทีมงาน "เว็บวัดท่าซุง"
10 ตุลาคม 2551
คำอนุโมทนา


...เนื่องจากการจัด งานธุดงค์ เมื่อปี ๒๕๔๐ ได้มีเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือคู่มือเล่มเล็ก ๆ เพื่อแจกแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธุดงค์ทุกท่าน ผู้เป็นเจ้าภาพร่วมทุน พร้อมทั้งเป็นผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับส่งโรงพิมพ์เองในครั้งนั้น ได้แก่ .. คุณรัตนา ชินบุตรานนท์, คุณณัฐสุดา แซ่เอี๊ยว และคณะ, คุณสุชัย ชินบุตรานนท์, คุณอชิระ โกศลสาธิต และ คุณชวการ ชาญกนกรัตน์

สำหรับงานธุดงค์ในปีนี้นับเป็นปีที่ ๖ คุณเยาวลักษณ์ (ขวัญ) มิตรศรัทธา และครอบครัว ได้มีเจตจำนงกับ ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ว่าจะขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์เอง

ท่านเจ้าอาวาสจึงมอบหมายให้อาตมาเป็นผู้จัดหาเรื่องธุดงค์ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยแนะนำไว้มาพิมพ์แจกแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่จะมาร่วม "งานปฏิบัติธุดงค์" ในปี ๒๕๔๑ นี้

โดยเฉพาะเจ้าภาพได้ปรารภว่า อยากจะให้แนะนำเรื่อง ข้อปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ฆราวาสพอจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติสำหรับพระภิกษุและสามเณร นั่นก็คือเรื่อง "เสขิยวัตร" แปลว่า "ข้อวัตรที่ควรศึกษา" ซึ่งอาตมาจะได้นำไปกล่าวไว้ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้

ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่อง "ธุดงค์" ต่อไป ทางวัดขออนุโมทนาแด่เจ้าภาพทุกท่าน พร้อมทั้งผู้อ่านทั้งหลาย ที่มีเจตนาเป็นมหากุศลหวังจะช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่สำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นข้อวัตรที่เร่งรัดตัดกิเลสกันจริง ๆ

จึงขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติมาแล้วนั้น ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ จงสนองผลให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินแห่งใจ คือ "กิเลส" อันเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนั้นเทอญ ฯ

พระชัยวัฒน์ อชิโต
ผู้รวบรวม
๑ ธันวาคม ๒๕๔๑[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/1/09 at 09:30 [ QUOTE ]


สารบาญ


หลักการปฏิบัติธุดงค์
ตอนที่โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยานคลิกที่นี่
01หลักการปฏิบัติธุดงค์
02วิธีฝึกปฏิบัติของหลวงพ่อ
03ประวัติพระมหากัสสปเถระ
04- เกิดสมัยพระปทุมุตตระพุทธเจ้า
05- เกิดระหว่างพระโกนาคมน์และพระพุทธกัสสป
06- กำเนิดเป็นปิบผลิมาณพ
07- พระมหากัสสปเถระโปรดพุทธบริษัท
08- พระมหากัสสปกับพระอานนท์
09- พระมหากัสสปกับพระสารีบุตร
10- พระมหากัสสปได้รับหน้าที่อันสำคัญ
11- พระมหากัสสปปรินิพพาน
12- พบหลักฐานพระมหากัสสปในประเทศไทยและจีน[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top